Viên Đặt Phụ Khoa LacbogynS


Viên Đặt Phụ Khoa LacbogynS

Viên Đặt Phụ Khoa LacbogynS với công thức tiên tiến kết hợp nhiều thành phần hữu ích, trong đó có chứa ACID BORIC giúp kiểm soát hoàn toàn sự sinh trưởng của mầm bệnh do hoạt tính kháng khuẩn của nó đồng thời tạo ra môi trường axit yếu ở âm đạo, khiến cho nấm men và vi khuẩn không thể phát triển.